Verslag en resultaat 2e SpiritCupdag 21 mei 2011


 

Tijdens de vorige SpiritCupdag waren de weersomstandigheden ideaal. Tenminste, dat dachten we toen. De omstandigheden tijdens de 2e SpiritCupdag waren misschien nog wel beter. Iets minder wind, meer thermiek en een paar graden warmer. Vooral de thermiek speelde, zeker de tweede helft van de dag, een grote rol. Bijna iedereen heeft mooie thermiekvluchten gemaakt. Een paar daarvan waren spectaculair.

 

Net zoals de vorige keer is bij aankomst direct de oefenstartlijn uitgelegd. De deelnemers die tussen

11.00 en 12.00 uur al aanwezig waren konden zo wat proefstartjes maken. Tijdens deze proefvluchten zijn de 2 wedstrijdlijnen uitgelegd en is de oefenlijn omruild voor een nieuwe lijn van Wil. Deze startlijn leek op het eerste oog beter geschikt dan de 3 lijnen waar we de SpiritCup mee vliegen. In het verslag van de vorige SpiritCupdag is te lezen dat we over deze 3 lijnen niet tevreden zijn.

Na enkele pogingen met de startlijn van Wil kregen we bevestigd wat we ook al vermoedden. Deze startlijn met blauw siliconeslang is beter geschikt voor 2 meter zwevers zoals de Spirit. Het siliconeslang is wat krachtiger. Omdat de 3 huidige lijnen al beschadigd zijn, niet voldoende capaciteit hebben voor een Spirit, Jeroen om die reden wederom gecrashed is vlak na de worp, en deze lijnen maar een fractie kosten (10,- p/s) van de huidige startelastieken hebben we besloten om Wil te volgen door deze lijnen te bestellen. Uiteraard hoeft alleen de blauwe siliconeslang vervangen te worden en niet de nylonlijn en de parachuutjes.

 

We zijn wat later met de SpiritCup begonnen dan gepland omdat een aantal deelnemers eerst nog wat wilde oefenen. Er waren t.o.v. de vorige keer 3 nieuwe deelnemers, maar 3 deelnemers die de vorige keer deelnamen waren er dit keer niet bij. Het aantal bleef daarom gelijk. We zijn verder gegaan waar we de vorige keer zijn gebleven, namelijk het vullen van de resultaten matrix. Dat hield in dat de 3 nieuwkomers het wat drukker hadden dan de anderen. Een nadeel van het verder vullen van de matrix is dat de deelnemers die de vorige keer ook aanwezig waren elk maar 3 starts hoefde te maken. De vorige keer hebben we in 4,5 uur 32 starts gemaakt. Nu hebben we in 5,5 uur 23 starts gemaakt waarvan een aantal tijdens de vorige SpiritCup al gevlogen waren. Met andere woorden: (om een lang verhaal kort te houden) de indeling zal de volgende keer gewijzigd moeten worden, want het tempo lag te laag. En dat is zonde op zo'n mooie dag.

 

We hebben daarom besloten om ons vanaf de 3e SpiritCupdag niet meer te houden aan de totaalmatrix. Een totaalmatrix zou uitstekend werken als iedereen die zich opgegeven heeft ook zou deelnemen. Dit is echter niet de gedachte achter de SpiritCup. Je moet één of meerdere dagen kunnen overslaan. Dit om de deelname toch laagdrempelig te houden voor iedereen. We gaan daarom een matrix per SpiritCupdag maken. Dus iedereen vliegt een keer tegen elkaar op één SpiritCupdag.

 

Een dagindeling werkt ook veel overzichtelijker dan een totaalindeling. De voordelen:

  • Er is snel in te zien welke duo's de startlijnen al op kunnen halen voor de volgende start. Hierdoor komt er meer tempo in de SpiritCup en kunnen op sommige momenten wel 4 of 6 Spirits tegelijk in de lucht zijn.

  • Iedereen vliegt (ongeveer) een gelijk aantal keren op een SpiritCupdag. We krijgen dan ook geen kromme situaties zoals de uitslag van de 2e SpiritCupdag waarbij Eric Velthuizen 8 van zijn 9 starts wint (= 88.89%) en Lyckele 2 van zijn 2 starts wint (= 100%). Iedereen zal het er over eens zijn dat Eric een betere prestatie geleverd heeft.

Met 10 deelnemers moet het net mogelijk zijn om alle 45 starts te maken. Met 11 deelnemers worden dat 55 starts. Dat gaat op één dag al niet meer lukken, maar dat geeft niet. Met de formule aantal gewonnen duels / aantal starts x 100 is de einduitslag wel naar rato. Als het deelnemersveld nog groter wordt is het mogelijk een idee om te starten met 3 deelnemers (3 startlijnen) tegelijk i.p.v. 2 startlijnen. Omdat we daar toch een beetje rekening mee houden bestellen we 4 nieuwe siliconenslangen. Eén daarvan blijft dan de oefenlijn.

 

Na de laatste SpiritCupdag worden voor iedereen de resultaten van de 2 beste van de 4 dagen bij elkaar opgeteld. Dit houdt dus in dat als een deelnemer het eindresultaat belangrijk vindt hij minimaal 2 van de 4 SpiritCupdagen mee moet vliegen. Dit houdt ook in dat je jezelf kunt verbeteren (als je minder dan 200% behaald hebt) als je vaker dan 2x meedoet.

 

De SpiritCup staat nog wat in de kinderschoenen. N.a.v. de 1e SpiritCupdag is het reglement aangepast

(versie 2). N.a.v. de 2e SpiritCupdag is er weer wat meer inzicht verkregen waardoor het reglement weer op een aantal punten is aangepast (versie 3). De belangrijkste wijzigingen onderbouwd:

  • Als een duo / koppel minimaal 10 minuten zweeft krijgen beide deelnemers 1 punt mits geland wordt in de landingscirkel met een radius van 20 meter. Dit was 15 minuten, maar gebleken is dat men te grote risico's kan gaan nemen om deze tijd te halen.

  • Na het loshaken van het 1e model dient het 2e model binnen 5 seconden ook los te koppelen.                Dit was 10 - 15 seconden, maar gebleken is dat, zeker na ongewild loskoppelen, 10 - 15 seconden erg veel hoogteverschil oplevert waardoor de "strijd" niet meer gelijkwaardig is. Daarom is dit gewijzigd in 5 seconden.

  • Als 1 van de 2 Spirits lager dan 25 meter van de lijn los komt vindt er een herstart plaats van beide Spirits. De regel dat het 2e model binnen 5 seconden na het loskomen van het 1e model ook af moet haken resulteert bij een mislukte start (loshaken onder de 25 meter) van het 1e model in een onnodige 2e "gevaarlijke" situatie. Er moeten dan 2 modellen landen zonder normaal landingscircuit. Het 2e argument is dat de meeste deelnemers hun model laten werpen door een helper. Bij een slechte worp van de helper, waardoor het model vroegtijdig loshaakt, wordt de vlieger benadeeld.

 

Nog wat foto's van 21-5-2011. Onder de foto's de uitslag van de 2e SpiritCupdag.

 

 

2 deelnemers vliegen. De anderen kijken toe.

 

 

 

Start van Wil en Eric.

 

 

 

Bij de landing komt het vaak op de seconde aan. Hier Jeroen tegen sander L.

 

 

 

Sander B houdt de stand bij.

 

 

 

Sommige Spirits hebben kleuren die op grotere hoogte moeilijk zichtbaar zijn.

Met dit kleurenpatroon bijvoorbeeld blijft een model beter zichtbaar.

 

 

 

Foutje.

 

 

 

Hulp bij het herstellen van het foutje.

 

 

 

Foutje opgelost.

 

 

 

Een geslaagde dag met 10 deelnemers

 

 

 


 

De uitslag:

 

Het resultaat van de 2e SpiritCupdag op 21 mei:

 

 
Plaats Vlieger Starts Gewonnen Factor Score
1 Eric Velthuizen 9 8 1 8
2 Maarten Cornelissen 7 3 0,9 2,7
3 Jeroen Sammels 5 3 0,8 2,4
4 Carlo van der Meer 4 2 0,75 1,5
5 Sander Lelie 3 2 0,7 1,4
5 Nick ten Boske 3 2 0,7 1,4
7 Lyckele Govers 2 2 0,65 1,3
8 Wil Kok 6 1 0,85 0,85
9 Tjalling Koopmans 3 1 0,7 0,7
10 Erik Smeekes 1 0 0,6 0

 

De tussenstand van 2011:

 

 

Plaats Vlieger Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Totaal
1 Eric Velthuizen 0 8     8
2 Lyckele Govers 5 1,3     6,3
3 Sander Lelie  3,6 1,4     5
4 Jeroen Sammels 2,55 2,4     4,95
5 Carlo van der Meer 2,7 1,5     4,2
6 Tjalling Koopmans 2,85 0,7     3,55
7 Maarten Cornelissen 0 2,7     2,7
8 Nick ten Boske 0,7 1,4     2,1
9 Wil Kok 0 0,85     0,85
10 Paul Sevink 1,7 0     1,7
11 Dirk Schipper 1,7 0     1,7
12 Rob Oranje 0 0     0
13 Erik Smeekes 0 0     0

 

 

Terug naar de SpiritCup